Støtte til

Fondens formål er blandt andet at yde hjælp til ældre samt enlige, der er ramt af alvorlig sygdom eller økonomisk trængte.

Fonden søges uddelt til personer, der ikke i tilstrækkelig grad kan opnå hjælp fra det offentlige eller fra anden side. 

Endvidere skal fonden også kunne yde støtte til beskyttelse af dyr, både i indland og udland.

Fonden har ikke ansøgningsskema, hvorfor legatansøger bedes ansøge digitalt ved at benytte ansøgningsmodulet.

Der modtages kun ansøgning via
ansøgningsmodulet.