Send din ansøgning digitalt ved at benytte ansøgningsmodulet:

Ansøgningsmodul

Din ansøgning bør indeholde følgende oplysninger:

 • Navn  
 • Adresse  
 • Postnr.  
 • By  
 • Email  
 • Telefon  
 • Ansøgningsskema (PDF), ansøgningsskemaet findes i ansøgningsmodulet  
 • Eventuelle bilag (PDF)  

Ansøger indsender frivilligt oplysninger omfattet af persondataloven og samtykker til, at disse behandles af Marie Dybron Hoffs Fond.


Om Ansøgningen

Ansøgningen skal dokumentere, at ansøger opfylder Fondens formål med en beskrivelse af, hvad legatet skal bruges til, og indeholde følgende oplysninger og bilag, afhængigt af hvad der søges til, for at komme i betragtning:

Ansøgers personlige indkomst, jf. vedlagt kopi af seneste årsopgørelse. Hvis ansøgningen vedrører et barn, skal årsopgørelsen for indehaver(ne) af forældremyndigheden vedlægges.

 • Budget for det formål, der søges støtte til.
 • Det ansøgte beløbs størrelse.
 • Projektbeskrivelse.
 • Bekræftelse fra uddannelsesinstitution.
 • Oplysninger om der er søgt andre steder, hvor, hvornår og hvilket beløb ansøger er blevet tildelt.
 • Oplysninger om tidligere støtte fra Marie Dybron Hoffs Fond.
 • CPR-nr. eller CVR-nr., i sidstnævnte tilfælde, hvis ansøgning kommer fra en organisation. Eller hvis støtten skal anvendes til forskning, oplysning om hvilken.