Marie Dybron Hoffs Fonds Legat

Fondens formål: § 3

Fondens formål er blandt andet at yde hjælp til ældre samt enlige, der er ramt af alvorlig sygdom eller på anden måde trænger til økonomisk støtte. 

Fonden skal søges uddelt til personer, der ikke i tilstrækkelig grad kan opnå hjælp fra det offentlige eller fra anden side. Da behovet vil være varierende efter tidernes udvikling, skal det være fondsbestyrelsen frit at fastlægge løbende de nærmere kriterier samt også at finde de bedste veje til at finde frem til de mest trængende.

Som eksempler aktuelt på områder, hvor stifteren ved testamentets oprettelse vil finde hjælp naturlig, har hun peget på: 

  1. Senil demente, herunder specielt personer ramt af Alzheimer.
  2. Enlige boende i egen bolig, hvortil der i dag ikke kan ydes tilstrækkelig hjemmehjælp, således at de har behov for yderligere hjælp, herunder både til rengøring og anden praktisk hjælp som sygepleje.
  3. Personer, der fx på grund af alder, får økonomisk mulighed for at blive opereret for fx knæ- og hofteskader på offentlige hospitaler, således at dette må ske ved betalingshospitaler.


Tildelingskriterier

De nævnte punkter er kun nævnt som eksempler og til inspiration for fondens bestyrelse, og er hverken udtømmende eller skal være bindende i øvrigt for denne.

Bestyrelsen afstemmer efter fondens indtægter størrelsen af de enkelte legater, herunder om dette til en eller flere modtagere skal ydes over en længere periode.

Fondens modtager skal ikke være begrænset til Gentofte Kommune, men skal kunne hjælpe også i Danmark i øvrigt og til nødstedte i udlandet. Fondens bestyrelse skal herunder være bemyndiget at udbetale legater til eller via sædvanlige anerkendte hjælpeorganisationer, hvorunder stifteren ved testamentets oprettelse ville finde det naturligt at benytte Folkekirkens Nødhjælp, Vanførefonden, Kirkens Korshær eller Dansk Missionsselskab.

Endvidere skal fonden også kunne yde støtte til beskyttelse af dyr både i indland og udland, herunder f.eks. såvel til Zoologisk Have som til beskyttelse af dyr i forbindelse med forskningsforsøg eller sangfuglejagten på Malta. Også til dette formål skal bestyrelsen være bemyndiget, at yde legat via en eller flere af de anerkendte dyrebeskyttelsesforeninger.